Allmänna Villkor

På Stay Branded strävar vi efter nöjda kunder och att bidra med gott affärsmannaskap. I våra allmänna villkor definierar vi hur vi arbetar och vad våra kunder kan förvänta sig.

1. Tillämplighet och definitioner


Dessa allmänna villkor (Villkoren) gäller för avtal varigenom en kund (Köparen) köper produkter från Stay Branded AB (Säljaren) samt för offerter, beställningar och andra affärsförbindelser i anslutning till sådant köp.

Köparen hittar information om artiklar och priser via Säljarens webbplats. Beställningar som görs via säljarens hemsida är bindande. Köparen godkänner villkoren genom att lägga en beställning via hemsidan, acceptera offert och eventuellt korrektur genom Mina Sidor på Säljarens Webbplats eller genom mail.

Avtalsvillkor som avviker från vad som anges i detta dokument, gäller endast om de avtalats och godkänts skriftligen av Säljaren.


2. Priser


Samtliga priser på Säljarens Webbplats är angivna i Svenska kronor och är exklusive moms och fraktkostnader. Köpare står för fraktkostnader och emballage om ej annat överenskommet.

Samtliga priser som anges på Säljarens webbplats gäller tillsvidare. Vid betydande felskrivning av pris har säljaren rätt att annullera en beställning.


3. Produkt


Samtliga produktbilder på Säljarens webbplats skall ses som en fingervisning om produktens färg och utförande. Ett provexemplar kan beställas av köpare för att säkerställa att detta är efter önskemål.

Vissa produkter är delvis handgjorda. Det innebär att Köparen alltid ska ha en hög acceptans för skiftningar och avvikelser, såsom färg och storlek.


4. Offert


De kvantiteter som anges i Säljarens offert är ungefärliga och kan variera. Säljaren reserverar sig för kvantitets-avvikelser i leverans med +/-10 %. Säljaren har rätt att inom angiven avvikelse fakturera levererat antal.


5. Korrektur


Vid avtal innehållandes tryckta produkter får Köparen godkänna ett digitalt korrektur. Ansvaret för att granska korrekturet vad gäller placering, tryckfärger, typsnitt, stavning ligger på Köparen. Köparen måste därför noggrant gå igen om korrekturet och se att allt stämmer med beställning.

Korrektur skall ses som en fingervisning av slutresultatet och exakt storlek eller placering på tryck garanteras ej, om inte annat avtalats.

Säljaren ansvarar ej för fel som inte är rättade i ett godkänt korrektur.

Köpare har möjlighet att beställa ett provexemplar
med sin logotyp mot en extra avtalad kostnad.


6. Tryck


Vissa tryckmetoder utförs helt eller delvis för hand. Det innebär att skiftningar och avvikelser gällande tryckets färg, storlek och placering kan förekomma.

Vid brodyr uppskattas den av Köparen angiven färgreferens till närmaste trådnyans.

Nyansen på lasergravyr varierar beroende på vilket material som graveras.

De referenser som används, PMS & CMYK, är referenser och inga givna färger som finns färdigblandade. En tryckt eller digital färgreferens kan avvika från färdigt tryck beroende på hur färgerna visas på olika material samt att förutsättningarna för bildskärm, skrivare och tryckverk är olika.


7. Leverans


Ett uppskattat leveransdatum anges i veckor och räknas från den dag då Köparen godkänner Säljarens offert. Angivet leveransdatum är uppskattat och avvikelse kan förekomma.

Säljaren ansvarar ej för förseningar orsakade av tredje part så som speditör, eller att mottagare inte finns på plats vid leverans.

Som köpare ansvarar du för att ange korrekta adressuppgifter samt att det finns någon på plats att ta emot leveransen vardagar mellan 08-17. Köparen ansvarar för att informera Säljaren om den angivna leveransadressen är en privat adress. Detta gäller även företag skrivna på en privat adress.

Köparen är ansvarig att kontrollera att rätt antal kollin levererats, samt uppmärksamma och dokumentera eventuella emballageskador innan godset kvitteras.

8. Betalningsvillkor


Om Köpares kreditvärdighet av Säljaren bedöms som god, ges 20 dagar netto mot faktura. Kreditbedömning görs först efter godkänd offert. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra betalningsvillkor efter att Köparen har godkänt offert.
Bedömer Säljaren att Köparens kreditvärdighet ej är god finns alternativet att betala i förskott till Säljarens bankgiro.
Säljaren kan endast garantera leveransdatum under förutsättning att betalning är Säljaren tillhanda samma dag som Köparen godkänt offert och korrektur.
Vid en situation då betalning ej är Säljaren tillhanda inom avtalad tid förbehåller sig Säljaren att debitera dröjsmålsränta (f.n. 24% per år). Köpare får i de fall en påminnelsefaktura skickas ut även betala 50 kr i påminnelseavgift.


9. Returer


Samtliga beställningar produceras utefter kundunika specifikationer vilket innebär att alla beställningar är bindande.
Returer mottages ej utan godkänd reklamation. Kund ansvarar för eventuell fraktkostnad vid returnering av paket.


10. Reklamation


Varor som är felaktiga skall reklameras skriftligen inom 5 dagar. Om fel uppkommit under transporten, ska Köpare vända sig direkt till transportören.

Köpare har inte rätt till någon annan kompensation, än att en felfri vara skall levereras inom rimlig tid. Säljaren är fri från ansvar för kostnader som uppstått för Köparen vid felaktig eller försenad leverans.

Vid godkänd reklamation skall hela beställningen returneras för att full kompensation ska kunna ges. Inga produkter får returneras innan Säljaren godkänt en reklamation.


11. Referensmaterial


Vid beställning accepteras att Säljaren på dennes hemsida och i marknadsföring får visa referensbilder på beställda produkter om ej annat avtalats.


12. Tvist


Svensk lag tillämpas på detta avtal. Tvist som inte kan lösas genom föregående förhandling mellan parterna ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms tingsrätt.