Din färgguide

RGB - Digitalt

RGB står för Röd, Grön och Blå. Bildskärmen du tittar på nu är upplyst, kanske med tusentals mycket små lysdioder (om det är en vanlig LED-skärm). Dessa dioder är placerade i grupper med tre av respektive RGB-färg.

RGB-färg är vad man kallar för en additiv färgblandning, vilket innebär att varje färg är en lampa. Ju mer du ökar ljuset på skärmen desto ljusare blir färgen. Genom att kontrollera ljusflödet med dessa tre färger kan du få ett större färgomfång än vad du kan få med CMYK-färger. Genom att vrida upp lampan på skärmen kan du få klara och starka färger men dessa färger går inte att få t ex på ett papper. Du har säkert upplevt detta då du vid en utskrift inte alls förefaller likadana som på skärmen.

CMYK - trycksaker

CMYK-färg är den vanligaste färgen när det gäller trycksaker. CMYK står för de fyra färgerna cyan, magenta, yellow och key-color (svart).

CMYK är vad man kallar för en subtraktiv färgblandning. Det innebär att ju mer färg du blandar desto mörkare blir färgen. För att få fram kulörer blandar du kulörer med varandra utan ljuskällor. Ska du t ex ha en ljusgrön nyans blandar du cyan och gult. Vill du ha en ljus färgton så trycks färgen i små punkter på papperet. Då lyser det vita papperet igenom punkterna och gör att färgtonen uppfattas som ljus. Ju större punkter desto mörkare färg. Nästan allt trycks med detta färgformat, tidningar, reklamblad, affischer m.m

Pantone

Pantone är ett referenssystem som bygger på nio olika färgblandningar. Pantone-färgstandarden växte fram under 50- och 60-talet för att skapa en gemensam standard för färger. Varje färgton har en färgkod som man kan referera till.

Man kan säga att Pantone hjälper till så att du kan få samma resultat över allt: att färgen upplevs samma både på skärmen och i tryck. För att kunna förutsäga hur en Pantone-färg blir när den trycks i fyrfärg har det tagits fram särskilda "Pantone till CMYK-färgguider" från Pantone.
Idag har tryckerier Pantone-kartor med referensfärger, vilket gör att tryckeriet kan jämföra med sin färgkarta och se att färgen är exakt