Integritetspolicy

Introduktion

Stay Branded respekterar din integritet och säkerheten kring dina personuppgifter som vi behandlar är viktig för oss. Vi vill med denna policy informera dig om vilka personuppgifter vi inhämtar, hur och för vilka ändamål vi använder dessa. Stay Branded är ytterst ansvariga för säkerheten kring dina personuppgifter då vi tillhandahållit dessa genom att du beställt produkter från oss eller vi har offererat dig.

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstifting (The General Data Protection Regulation 25 maj 2018)

Följande personuppgifter samlar vi in:

- IP-adress, geografiskt läge och annan identifikationsdata.
- Information relaterat till hur du använder vår sida.
- Information som du anger när du registrerar dig som kund på vår hemsida.
- Övrig information som du tillhandahåller oss.

Den tekniska data som inhämtas förser oss med information om antalet besökare och hur hemsidan används och kan ligga till grund för utveckling av en mer kundanpassad hemsida.

Vi inhämtar och behandlar dina personuppgifter när du;

- Gör en offertförfrågan.
- Beställer våra tjänster via vår e-handel.
- Kommunicerar med oss i våra digitala kanaler.

I vissa fall inhämtar vi dina personuppgifter från andra källor med bakgrund till din yrkesroll och då vi bedömt att du eventuellt är intresserad av våra produkter. Dessa källor kan innefatta sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer och din arbetsgivares webbplats.

Vi använder dessa uppgifter då vi;

- Offererar dig.
- Hanterar betalning/fakturering.
- Kommunicerar med dig i marknadsföringsändamål.

Vi behandlar enbart dina personuppgifter då vi har en laglig grund för att göra detta, som i ovan beskrivna händelser. För att kunna erbjuda dig våra tjänster bör du meddela oss om ändringar i dina personuppgifter skett. Detta gör du genom att maila oss eller uppdatera mina sidor på vår hemsida.

Säkerhet


Genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder ansvarar Stay Branded för att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt och skyddas från intrång, åtkomst, spridning, förlust eller annan obehörig hantering.

Samtycke


När så krävs enligt lag kommer Stay Branded att inhämta samtycke innan behandling av dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss.

Vi förmedlar personuppgifter till tredje part i de fall vi nyttjar underleverantörer eller samarbetspartners för att uppfylla avtalet vi har med dig, samt i de fall brott misstänks och vi är ansvariga mot myndighet att förse dem med dessa uppgifter

Rättigheter


- Närsomhelst få information om vilka personuppgifter vi har lagrat om dig.
- Instruera oss om att vi inte kan behandla dina personuppgifter för
marknadsföringsändamål.
- Få dina uppgifter korrigerade om de skulle vara felaktiga
- Begära att få dina personuppgifter raderade om det inte föreligger lagenliga skäl för
att Stay Branded fortsatt ska få ha kvar uppgifterna.

Om du anser att dina uppgifter har behandlats felaktigt eller i strid med lagstiftningen önskar vi att du kontaktar oss

info@staybranded.se
Stay Branded AB
Argongatan 10
431 53 Mölndal


Du kan också lämna klagomål direkt till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för sådana ärenden.

Användning av cookies


Vår hemsida använder cookies. En cookie-fil sparas ner på din dator när du går in på en viss webbplats. Cookien består av en liten datamängd med information om vad du gör när du besöker sidan. Informationen om vad du gjorde vid tidigare besök skickas av webbservern till din webbläsare och kan sedan hämtas därifrån. Cookies används för att förbättrar vår webbsida för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten.

Om du inte vill att cookies används eller om du vill radera befintliga så kan du göra detta via din webbläsares inställningar.